Matka kohti Tuotta­vuuden Jatkuvaa Paranta­mista

Palvelut ja menetelmät

LEAN-asiantuntija yrityksesi tarpeisiin

Lean on prosessijohtamisen filosofia, jonka ydin on parantaa asiakkaan kokemaa arvoa eliminoimalla ei-arvoa tuottavia toimintoja, eli hukkaa (Waste) joka parantaa prosessin virtausta, jotta saavutetaan nopeus ja joustavuus alhaisemmilla kustannuksilla.

Lean-ajattelu tuottaa asiakkaan kysynnän pienimmällä mahdollisella ponnistuksella 

 • perehdytämme yrityksesi henkilökunnan uuteen toimintatapaan ja kulttuuriin: Lean-ajattelu, -periaatteet, -menetelmät ja -työkalut
 • varmistamme, että Leanin käyttöönotto sujuu suunnitellusti
lean-six-sigma.png

Lean Six Sigma

Lean Six Sigma -prosessimenetelmät tarjoavat MERKITTÄVIÄ PARANNUKSIA yrityksille ja yhteisöille:

 • tehokas tapa parantaa tuotteiden ja palvelujen laatua ja toimitusvarmuutta
 • lyhentää jakso- ja läpimenoaikoja
 • tehostaa investointien käyttöä ja prosessien hyötysuhdetta
 • lisää myyntiä
 • vähentää ja eliminoi tuotteissa, palveluissa ja tuotantoketjussa olevia virheitä ja vikoja
 • vähentää kustannuksia
 • lisää dramaattisesti asiakastyytyväisyyttä ja yrityksen tulosta

Lean Six Sigma on nykyaikaisin laatutekniikanmenetelmä prosessien kehittämiseen

 • Lean Six Sigma sisältää menetelmiä ja käytäntöjä, joilla systemaattisesti eliminoidaan virheitä (hävikki, Loss) ja niiden syitä sekä pienennetään prosessin ulostulon vaihtelua mallintamalla prosessit
 • yhdistää tietotaidon, ammattitaidon ja tietotekniikan muodostaen äärimmäisen tehokkaan liiketoiminnan parannusmenetelmän
 • soveltuu markkinoinnista tuotantoon ja sitä voidaan soveltaa niin tuotanto- kuin palveluprosesseihin
 • tarkoitus on parantaa liiketoimintaa ja laadunhallinnan tasoa sekä tuottaa enemmän voittoa ratkaisemalla vakavia, jopa pitkäaikaisia liiketoiminnan ongelmia

Prosessin eteneminen

prosessin-eteneminen.png

Lean Six Sigmalla voidaan parantaa kaikkia prosesseja (ihmisten työtä), se on universaali prosessitekniikka palveluiden ja tuotteiden parantamiseen.

Yhdistämällä ja soveltamalla tehokkaasti kahta oppia saadaan merkittäviä parannuksia liiketoimintaan (tunnuslukuihin)

Lean

 • kaikissa toiminnoissa on 95 % aikahukkaa, mikä tarjoaa valtavan kehityspotentiaalin ja se on tunnistettavissa!
 • virtausta ja jalostusarvoa maksimoidaan tunnistamalla ja poistamalla aikahukkaa Lean-menetelmin
 • hukan poistuessa virtaus nopeutuu eli tuottavuus kasvaa

Six Sigma

 • virheet ja vaihtelu ovat kaikkien hukkien päälähteet, tunnistamalla ominaisvaihtelu voidaan systemaattisesti eliminoida virheitä!
 • virheitä ja vaihtelua vähennetään poistamalla materiaalihukkaa Six Sigman ei-tilastollisin ja tilastollisin keinoin
 • vaihtelun pienentyessä materiaalikulutus pienenee, reklamaatiot vähenevät ja asiakastyytyväisyys paranee

Referenssit ja kumppanit

Tuottavuuden parantamishankkeita ja henkilöstövalmennuksia

 • asiakkaina sekä pieniä että suuria tuotanto- ja palveluyrityksiä
 • toimeksiannot päivistä useampiin vuosiin
 • kehityshankkeita useilla eri toimialoilla käytännönläheisesti yhdessä yrityksen asiantuntijoiden kanssa

Case: Mayer Turku

"Yhteistyö KT Selin Oy:n kanssa on ollut lähes yhtäjaksoista vuodesta 2010 alkaen. Keijo Selinin pitämistä tuottavuuskoulutuksista merkittävin on lähes vuoden kestänyt kokonaisuus, johon osallistui yhteensä noin 600 yrityksen työntekijää ja esimiestä. Täsmäkoulutukset jatkuvat edelleen."

Vesa Eskonen
Rehtori, laivanrakennusoppilaitos
Meyer Turku Oy


"Keijo Selin on toiminut erilaisissa koulutus- ja kehityshankkeissa Lean-valmentajana vuodesta 2013 alkaen. KT Selin on ollut kumppanimme jatkuvan parantamisen matkalla johdon valmentajana Lean Six Sigman -toteutuksessa - ja matka jatkuu."

Kari Laiho
Runkotuotannon johtaja
Meyer Turku Oy

Yhteistyöhankkeita ja -projekteja

Yritys ja yhteydenotto

Valmentajasi tuottavuuden jatkuvan parantamisen matkalle

KT Selin on konsultointitoimisto, jonka erikoisalana on tuottavuuden kehittäminen. Tarjoamme ja tuotamme konsultointi- ja koulutuspalveluja sekä asiantuntija-apua prosessien ja henkilöstön kehittämisessä yrityksen kilpailukyvyn parantamiseksi.

Yli kolmenkymmenen vuoden työkokemus teollisuuden eri osa-alueilla kehitys- ja johtotehtävissä:
 

 • Lean Six Sigma Black Belt
 • Lean Leader (asiantuntija & projektijohtaja)
 • Tuottavuusvalmentaja
 • Professional Trainer
 • PKT-säätiön Euro-Bunt -konsultti
 • Sertifioitu Tuotto+ -konsultti
 • Työntutkija, menetelmä- ja teknologiakehittäjä
 • Liike-elämän ja johdon konsultit LJK -jäsen, www.ljk.fi
 • Yrittäjä

Yhteystiedot

Keijo Selin
KT Selin Oy
Mustavuorentie 12
20660 Littoinen

+358 (0)40 757 7366

keijo.selin@kt-selin.fi